SSAB

Digitalisointi asiakasprosessien tehostamiseen

SSAB on globaali yhtiö, joka on erikoistunut kehittyneisiin, erikoislujiin terästuotteisiin sekä rakennusalan ratkaisuihin. Ostettuaan suomalaisen Ruukki-yhtiön vuonna 2014, SSAB harjoittaa liiketoimintaa emobrändi SSAB:n ohella tytäryhtiöissä Tibnor ja Ruukki Construction, joilla on omat yritysbrändinsä. Suuret yritysfuusiot tuovat aina mukanaan haasteita. Kaikkien liiketoimintaprosessien lisäksi myös tuotevalikoimat on yhdenmukaistettava. Tämän lisäksi tuotetarjonta on esitettävä yhtenäisellä tavalla, joka antaa asiakkaalle vaikutelman, että valitsemalla yhden hän voi hyödyntää kaikkien kolmen brändin tarjoamia etuja.

SSAB's website

Digitalisointi asiakasprosessien tehostamiseen

Taustalla oleva periaate

Julkiset verkkosivut ovat tärkeimmät kanavat, joiden kautta voidaan esitellä SSAB:n uutta rakennetta ja tuotetarjontaa. Koska verkkosivuilla on vuodessa noin 2,5 miljoonaa kävijää, niitä voidaan pitää liiketoiminnan kannalta hyvin keskeisinä. SSAB:n asiakaspalveluiden digitalisointi on merkittävästi parantanut asiakaskokemusta.

SSAB on erikoistunut ja globaalisti toimiva teräsyhtiö, jonka visiona on auttaa luomaan vahvempaa, valoisampaa ja kestävämpää maailmaa. Yritys hyödyntää markkinointiprosessien ja tietovirtojen digitoinnin mukanaan tuomia etuja. B2B-yritysten uusi ostoprosessi sekä julkisiin yrityksiin liittyvä lainsäädäntö lisää tehokkaiden digitaalisten työkalujen ja kanavien merkitystä.

Toimintamme

SSAB:n globaali verkkosivusto kattaa 30 paikallista sivustoa/kieliversiota, jotka otettiin käyttöön vuosina 2015 ja 2016. Uusi verkkosivusto perustuu Sitecore 8.2 -alustaratkaisuun joka toimii kymmenellä palvelimella. Responsiivinen alusta hyödyntää jokaisen mahdollisuuden mukauttaa sisältöä ja asiakasdialogia Sitecore Experience Platformin avulla.

Verkkosivuston alustaversio on Sitecore 8.2

Yhteyshenkilö
Kimmo Kanerva
Jaa tarina