2020 Effectiveness: A webcast series on more effective B2B marketing

Bättre
effekt av
din B2B-
marknadsföring

Corona-krisens bistra vindar sveper över världen och många branscher är hårt utsatta. Det gäller att prioritera rätt och se till att varje marknadsföringskrona ger resultat. Men också att våga tänka annorlunda än igår. Till exempel sitter en stor del av dina kunder framför datorn idag, så att fokusera online är inte bara viktigt det är helt avgörande.

För att ge dig handfasta råd på vägen har vi producerat en serie webcasts med Nordens ledande experter inom om de områden som är viktigast att ta hänsyn till just nu. Varje webcast tar 10-15 minuter och kommer att ge dig verktygen för att kunna agera på kort och lång sikt. Självklart är de kostnadsfria. Registrera dig för ett, gärna flera, seminarier idag!

Talare
Ulf Vanselius

Våga flytta affärerna on-line

On-demand
Kommunikation via digitala kanaler är alltid viktig, och kommer att bli helt avgörande när det inte går att träffas F2F. Corona-viruset sätter allt på sin spets när nästan hela världen jobbar på distans, men trenden har funnits länge. Allt fler potentiella leads kommer in via webben. Kostnaden för mässor ifrågasätts. Du kan idag nå fram till potentiella kunder via kanaler som inte fanns för ett par år sedan. Denna webcast ger ett antal handfasta råd hur du kan flytta affärerna online. Det är inte svårt, bara en fråga om att tänka lite nytt.

Registrera dig här

Datadriven digital marknadsföring

On-demand
Digitala marknadsföringskanaler ger idag fantastiska möjligheter att driva potentiella kunder framåt i beslutsprocessen på ett mätbart och kostnadseffektivt sätt. I denna webcast får du handfasta råd om nya möjligheter inom digital marknadsföring och hur du kan använda respektive kanal mest effektivt i olika steg av köpprocessen.

Registrera dig här
Talare
Joakim Ebstein
Talare
Mats Rönne

Marknadsföringens effekter – vad ska man mäta?

On-demand
Alla marknadsförare behöver förr eller senare bevisa vad man åstadkommit med sin marknadsföring. Idag är det inte brist på data som är problemet, men däremot kan det vara svårt att sätta alla olika nyckeltal i relation till varandra och skapa en struktur för effektredovisningen. Här får du några enkla och konkreta modeller som hjälper dig att sätta effekt före effektivitet för att skapa bästa möjliga värde för företaget. Samtidigt ser du hur olika marknadsföringsbegrepp kan presenteras så att ledningsgruppen har lättare att ta dem till sig.

Registrera dig här

The Brand Experience Infinity Loop

On-demand
Ditt varumärke ägs möjligen av dig i någon slags immaterialrättslig mening, men dess upplevelse skapas på miljontals ställen du inte har någon kontroll över. Att målgrupperna vill samskapa och samäga varumärkesupplevelsen tillsammans med dig har aldrig varit viktigare. Hur påverkar du upplevelsen i dessa gränssnitt mot omvärlden och var ska du börja? Ta ägandeskap över din Brand Experience Infinity Loop, så får du insikterna och redskapen att komma igång.

Registrera dig här
Talare
Emma Nilsson
Talare
Kimmo Kanerva

Personalisation and automated marketing flows

On demand
Personalisation of digital channels is effective way to boost conversions even up to 19%. The more relevant you are for the target audience the better reception you will get. However, many struggle where to start with the personalisation of content. This webast will highlight key success criteria to start with personalized content such as quality of data and dynamic content components.

Registrera dig här

Därför måste du förstå vad som gör ett varumärke starkt i din bransch

On-demand
Ett starkt varumärke driver mer lönsamma affärer – kunder köper mer och är framför allt ofta beredda att betala ett premiumpris för din produkt. Med utgångspunkt i unik svensk varumärkesforskning får du insikt i hur du kan mäta ditt varumärkes sanna styrkor och svagheter som underlag för strategisk planering.

Registrera dig här
Talare
Johan Anselmsson
Talare
Mats Rönne

Marknadsföringens effekter – vad ska man göra för att få mer effekt?

On-demand
Den samlade empirin runtom i världen är enig: det finns ett antal enkla nyckelprinciper som hjälper dig att skapa högre effekt på din marknadsföring. Men även om dessa är välkända är det få som följer dem. Straffsparksparadoxen är en av orsakerna till varför det är så. Inom B2B-världen kan slutsatserna från empirin sammanfattas i fem enkla principer, och här får den en snabb genomgång av dessa så att du kan agera smartare än dina konkurrenter.

Registrera dig här